Ord från författaren

Ekosystemet skogen har idag få områden där det kan visa upp sig med naturens egen värdighet.

 

Den politiskt starkt inflytelserika, påtryckande skogvirkesbranschen har under ca 60 år, låtit utveckla skogsbruket, så att det har förenklat och med ca 200-600 år förkortat och avbrutit skogsekosystemens inslag av biologiska cykler.

 

Idag saknas fullständiga skogsekosystem på 95 % av Sveriges produktiva skogsmark nedanför fjällen.

 

Leif Danielson

Olika information

Karta över Risvedens södra delar

Naturskyddsföreningen i Ale

Reservaten i södra Risveden

Karta över södra Risveden med reservaten markerade.  (2017)

Södra Risveden 2.

Risveden av riksintresse för naturvård och friluftsliv

Naturarvet - Ett klick for skogen - har räddat Iglekärrs gammelskog, Solliden och Verleskogen i Risveden! Skarnhålan står på tur!

http://tjaderobs.se/

Allt om tjädern

13 March 2009, Verle forest is saved!

 

 

Facts about Verle's old growth forest 85 hectares.

 

Located in Verle within the City Council of Ale (approximately 50 km northeast of Gothenburg).

 

The forest mainly consists of old pine and spruce trees with some birch and juniper together with occasional oak and alder. The forest has three small lakes and a few smaller springs. A large part of the forest is classified as a "high nature value" according to a survey by The Swedish National Board of Forestry. A "naturvärdesobjekt" is a forest with ecological values. According to the City Council of Ale, this forest has unique natural and biological values. - The local environmental group (SNF in Ale) has worked for more than 20 years trying to protect it. This forest is a very important habitat for a wide range of bird species, -more than 54 different bird species have been spotted. Amongst these are black grouse, capercaillie, cuckoo, osprey as well as many different species of owls and woodpeckers and many others. These birds need this forest for survival. Many endangered plant species has been spotted.

 

The forest is very beautiful and easy to walk through and important for recreational purposes.

 

Now saved forever as a Nature Reserve.

 

Now also Iglekärr and Solliden old growth forests. See "Naturreservaten".

Also  Skarnhålan is about to be saved. See "Skyddsvärda skogar".

 

 

Länkar

Skogsbloggen

Västkuststiftelsen

VgOf, Västergötlands Ornitologiska förening

gammelfura
gammelfura

Skogens folk  (film)

www.skyddaskogen.se

Abborresjöns fiskevårdsförening

leif.deson@telia.com